Pääkön Homekoirat

Avaa

Pääkön Homekoirat tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Asiakkaan henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kerätään lähinnä työtilauksen yhteydessä.

Kotisivun palvelimelle asennetulla ohjelmistolla voidaan kerätä anonyymia tietoa verkkosivuston käytöstä. Tällöin kerätty tieto on esim.  käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli,  tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Analytiikalla kerättyjä tietoja käytetään pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

Palvelun asiakaspalvelu ja laskutus
Palvelun kehittäminen
Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Asiakkaan yhteystiedot kirjataan työtilausvihkoon, laskutus- ja raportti tiedostoon tietokoneelle. Laskutuksessa tarvittavat tiedot siirtyvät kirjanpitoaineiston  mukana tilitoimistoon, josta ne siirtyvät määrätyn ajan kuluttua takaisin yrityksen arkistoon.

Tietoja ei tallenneta erillisiin rekisterihin. Analytiikkapalveluin tiedot säilytetään ko. analytiikkapalvelussa, jolloin tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu yrityksen työntekijöiden ja/tai yrityksen luotettavan yhteistyökumppanin toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Pidätämme oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Mitään henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä sopimusmenettelyt ja huolellisuus alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytics -palvelun tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Yrityksen ajantasaiset yhteystiedot yhteydenottoja varten löytyvät kotisivulta.